Groen Weert logo editor
 X 
Behoud essen Kampershoek Noord
geplaatst 14-12-10
Es_Heerweg_bDe gemeente Weert is druk bezig met de voorbereidingen van het industrieterrein Kampershoek Noord. Nu is het nog een kale vlakte met alleen rond woning Heerweg 17 en 19 een groene oase met maar liefst 8 monumentale bomen, waaronder 5 oude essen. Essen horen thuis in oude cultuurlandschappen met vruchtbare grond. Als Stichting Groen Weert willen we deze bomen inpassen in het nieuwe industrieterrein, zodat dit terrein een groene long krijgt, waardoor het aantrekkelijker wordt op daar te werken. Een duidelijke win-win situatie vooral nu het aanbod aan industrieterreinen groot is.

een brief hierover gericht aan B&W:

Datum:09 december 2010

Betreft:Een ''groene long'' voor het opwaarderen van Kampershoek Noord

Geacht College,

De aanzet van het nieuwe industriegebied Kampershoek Noord is reeds 10 jaar geleden gegeven. Inmiddels is er veel veranderd. Mede door de crisis is het aanbod van industrieterreinen in Weert en omgeving groot en de vraag ernaar gering. Om toch de grond te verkopen zal men vooral op het gebied van groen extra inspanningen moeten verrichten

Op het congres ''Bouwstenen gemeentelijk groenbeleid" d.d. 02 december 2010 wees de heer Kees de Vet, lid directieraad Vereniging Ned. Gemeente wees erop dat de geschiedenis duidelijk had gemaakt dat groen in wijken heel belangrijk is. Veel jaren 70 wijken met te weinig groen zijn nu de probleemwijken. Focussen we ons niet op het groen dan krijgen we vroeg of laat problemen. Dit geldt niet alleen voor woonwijken maar ook voor kantoorwijken en industriegebieden.

Kees de Vet vertelde verder dat de gemeenten in Nederland 12 miljard euro hadden zitten in bouwgrond waarvan ze 2 a 3 miljard nu moesten afschrijven. Trekt men dit door naar Kampershoek Noord dan heeft men een probleem. We weten dat het aantal bewoners daalt en we voor de industrie toch personeel moeten hebben. We hebben de ontwikkeling gezien bij de kantoren. De behoefte aan kantoren is flink gedaald, vooral door het automatiseren. In de industrie moet men nu ook ofwel veel automatiseren ofwel uitbesteden naar goedkope landen. Kijkt men naar de beschikbare industrieterreinen in Weert dan zou Kamperhoek Noord mogelijk niet volgebouwd hoeven te worden. In ieder geval is het belangrijk, gezien de stand van zaken, om het gebied aantrekkelijker te maken voor potentiële kopers.

Groene oase

Bekend is dat rond de percelen Heerweg 17 en 19 staan een achttal monumentale bomen staan. In dit oude cultuurlandschap staan een vijftal oude essen. Deze vallen in de categorie van de 20 belangrijkste bomen van Weert. De essen groeien alleen op vruchtbare grond. In dit geval op de enkeerdgronden rond het centrum van Weert. Ons is niet bekend dat er ergens in het land in het buitengebied 5 solitaire monumentale essen bij elkaar staan. De es bij Heerweg 19 is met een omtrek van 3,60m een van de dikste essen in Nederland. Rond de genoemde percelen staan nog oude houtwallen, hagen een boomgaard en een loofbosje.

Een ''groene long''

Door het inpassen van deze groene oase in het overigens kale industrieterrein wordt het gebied opgewaardeerd. Immers veel toekomstige bedrijven willen een groene uitstraling. Ze willen de CO2 compenseren en het fijnstof opvangen. Voor velen is het verblijf overdag een tweede woonplek. Het moet daarom aantrekkelijk zijn om er te verblijven. Bekend is dat men voor woningen in een groene omgeving graag 10 à 15 % meer betaalt, dan voor woningen in een niet groene omgeving. Dit geldt ook voor industriële projecten. Een groene long in het gebied is ook een wapen tegen toekomstige verloedering.

Van het gebiedje Heerweg 17-19 is een aantrekkelijk parkje te maken, met tussen de bomen een vijver (tevens retentiebekken). In dit parkje kan men in de pauze wandelen en op een bankje onder een boom verkoeling zoeken, in de toch al versteende omgeving.

Win-win situatie

Door de ''groene long'' in het industrieterrein zal men beter kunnen concurreren met andere industrieterreinen, terwijl de perceelkosten niet hoger hoeven te zijn. Immers retentiebekken heeft men toch nodig. Van het groen dat nu hoofdzakelijk gesitueerd is tussen de toekomstige industriehallen en het landbouwgebied kan men beter iets afnemen en verplaatsen naar de groene long, waardoor het effect van het groen verhoogd wordt.

Door de aanwezigheid van de monumentale bomen bespaart men op de kosten van aankoop van jonge beplanting. Ook heeft de industriewijk vanaf het begin volwassen bomen. Dit is des te meer van belang daar in het kader van het molenconvenant in dit gebied alleen maar boompjes in de categorie 3 (max. hoogte 6 m) geplant mogen worden. Een duidelijke win-win situatie.

We vragen het College dan ook om alles in het werk te stellen om de beschermde monumentale bomen in te passen in het toekomstig groen van Kampershoek Noord. Tevens wordt een uniek cultuur gebied hiermede voor de toekomst gered.

Met vriendelijke groet,

Gerard Hendriks en Jos Kunnen

Bomenstichting Bomenstichting

Vz. Stichting Groen Weert secr. Stichting Groen Weert