Groen Weert logo editor
 X 
Visie: Hoe moet Bospark IJzeren Man eruit zien?
geplaatst 24-11-10
Bospark_IJzerenmanNaar aanleiding van het kappen van 120 populieren en vele andere bomen langs de Wetering (achter het hertenkamp), is er een discussie op gang gekomen hoe dit bospark er in de toekomst eruit moet zien en hoe dit bospark onderhouden moet worden. Momenteel zijn nog veel bomen in dit gebied gemerkt om gekapt te worden. We willen niet dat overal bomen gekapt worden en vooral niet met behulp van zware machines zoals men gewend is in de bosbouw bij productiebossen. Veel natuur wordt hierdoor onnodig vernietigd.

Om de Gemeente Weert hier op te wijzen heeft de Stichting Groen Weert haar visie over dit Bospark op papier gezet en verzonden naar B&W en de Raadsleden. Hieronder kunt u de volledige versie downloaden in een versie met foto''s en een zonder foto''s.

Een samenvatting van de visie:

De Gemeente Weert gebruikt de titel ''BOSPARK DE IJZEREN MAN'' Dit is terecht. Het is een belevingsbos voor de talrijke bezoekers. Echter het onderhoud van dit parkbos is niet gericht op het verwezenlijken van de doelstellingen. Immers men pleegt bosbouw alsof het hier om een productiebos gaat. Om de houtopbrengst te verhogen en het machinaal kappen mogelijk te maken wordt er meer gekapt dan nodig is. Door minder te kappen en het kappen op een natuurvriendelijke manier uit te voeren hoeven de totaalkosten niet hoger uit te vallen. De biodiversiteit is er mee gebaat. Ook de bezoekers hoeven zich niet meer te ergeren aan de vele lidtekens van de ''kaalslag'' in de bossen.

De vraag is of de Bosgroep wel in staat is om op deze manier met de natuur om te gaan. Zo nee, is het dan niet verstandig om een ander partner te zoeken? Onderhoud aan de bomen bij de paden in het kader van veiligheid kan ook gedaan worden door een boomverzorger. Te intensieve begrazing en begrazing voor en tijdens de plantenbloei vermijden. Om het gebied op te waarderen is het aan te bevelen om maatregelen te nemen tegen het zicht op de Lozerweg met zijn industrie. Verder is het van belang om het bospark aantrekkelijker te maken voor kinderen.

Visie Bospark IJzeren Man