Groen Weert logo editor
 X 
Verzet tegen bomenkap Stramproy
geplaatst 20-8-2010
stramproyEr is verzet gerezen tegen de kap van negen monumentale beuken die de reconstructie van de Provinciale weg N292 in Stramproy ter hoogte van de Frans Strouxstraat mogelijk moeten maken. De Bomenstichting en de stichting Groen Weert hebben bezwaar aangetekend tegen een door de Provincie Limburg bij de gemeente Weert aangevraagde kapvergunning van de 75 jaar oude beuken.

Ook de dorpsraad van Stramproy is in meerderheid geen voorstander van het kappen van de monumentale beuken. De dorpsraad acht de kap alleen acceptabel als er geen andere verkeersveilige alternatieven voorhanden zijn. De dorpsraad is van mening dat de bomen een groter snelheidsverminderend effect hebben dan een meer open tracé "zoals we dat bijvoorbeeld kennen tussen Kinrooi en Maaseik", zo geeft de dorpsraad aan.
De groene stichtingen beamen het standpunt van de dorpsraad dat bomen optisch een versmallend aanzicht geven van de rijweg met een snelheidsverminderend effect. Zij benadrukken bovendien dat de negen beuken in het Bomenregister van de gemeente Weert zijn opgenomen en als zodanig wettelijk beschermd zijn. Een woordvoerder van de gemeente stelt in een reactie dat er na het rooien van de bomen nieuwe aanplant zal plaatsvinden. "Waarschijnlijk komt er meer groen terug dan dat er verdwijnt", aldus de gemeentelijk woordvoerder. "Dat is onmogelijk", stellen de bezwaarmakers. "Deze negen monumentale beuken vangen per dag meer dan honderd kilo CO2 op en voorzien 63 mensen van zuurstof. Voor vervanging zijn 13.500 jonge boompjes nodig, kosten 1.008.000 euro. De door de gemeente voorgenomen herplant valt in het niet bij de aanwezige bomen."
Voor zover de groene stichtingen en de gemeente hebben kunnen nagaan is er door de Provincie geen Boom effect analyse gemaakt. "Zo''n analyse is bij een zorgvuldige voorbereiding vereist. Daarin wordt aangegeven hoe vroegtijdig in het proces van de reconstructie maatregelen te treffen zijn ten gunste van de beuken", schrijven de bezwaarmakers aan B&W.
Vandaar dat de groene stichtingen in hun bezwaarschrift niet alleen met bezwaren maar ook met oplossingen komen. "Het profiel van het wegdek kan bij zeven van de negen beschermde beuken, technisch gezien, 2 √° 3 meter opgeschoven worden. Vervolgens kan dan een vangrail of ''geleiderail'' de bomen afschermen van het snelverkeer."
Gewezen wordt op voorbeelden waar de Provincie dit met succes gedaan heeft, zelfs langs dezelfde N292 ter hoogte van het bedrijf Custers Plants, maar ook bij Provinciale wegen langs de Zuid-Willemsvaart en Noordervaart. "Zo kunnen dan tenminste voor nu en voor de verdere toekomst zeven van de negen beuken behouden blijven", stelt de Bomenstichting en de stichting Groen Weert.

Artikel door Peter Clement in het Land van Weert