Groen Weert logo editor
 X 
Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van Groen Weert
geplaatst 19-8-2010
boompjeplantenDe Stichting stuurde een geboortekaartje naar al haar contacten om de oprichting van Groen Weert onder de aandacht te brengen.

Geachte Groenliefhebber. 20-8-2010.
We hebben het genoegen u te laten weten van de "geboorte" van onze nieuwe
"stichting".
Door het laten passeren van de stichtingsakte bij notaris Malherbe/van Gorp,
op woensdag 11 augustus 2010, zijn wij nu officieel in de analen opgenomen.
De geboorte verliep, naar we kunnen melden, voorspoedig!
Haar naam is "Stichting Groen Weert".
Deze stichting staat voor het behoud en daar waar het mogelijk is uitbreiding
van het aanwezige groen in de ruimste zin van het woord.
Samen met u willen we de leuze "Weert Stad in het Groen" zoveel mogelijk
optimaliseren.
Mogen we de hoop uitspreken dat deze "stichting" nog tot in lengte van
dagen haar belangrijk werk zal kunnen verrichten.
Namens "Stichting Groen Weert"
Jos Kunnen, secretaris.
U kunt altijd contact met ons opnemen voor een afspraak dan wel
kennisgeving of anderszins via contact

Voor dringende groenzaken:
Gerard Hendriks, voorzitter tel. 0495 536357.
Jos Kunnen, tel. 0495 533724.